Dossier restauratie molens P en OT


Terwijl de grote restauratie van de molen Noorder-M nog in volle gang was, dienden zich alweer twee nieuwe restauraties aan, van de molens P en OT.
Bij de P betreft dit voornamelijk het vernieuwen van het gevlucht, en bij de OT vernieuwing van beschoeiing van de retoursloot, herstel van schuifwerken (t.b.v. uit- en inmalen) en het opheffen van lekkage bij de droge wielbak.

Zoals tegenwoordig gangbaar is in de monumentenzorg werd eerst voor beide molens een bouwhistorisch onderzoek gedaan. Dit werd uitgevoerd door molentechnisch bureau Van Reeuwijk Bouwmeester uit Arum. Voor dit onderzoek werd een subsidie verkregen van de BankGiro Loterij. De rapporten kwamen in 2015 gereed, en leverden interessante nieuwe gezichtspunten op over de historie van deze twee molens. U kunt deze rapporten hier downloaden:
Bouwhistorische verkenning molen P
Bouwhistorische verkenning molen OT

Op deze pagina vindt u een overzicht van de complete gang van zaken. Het jongste bericht staat steeds bovenaan.

Subsidies en sponsoring

Het bestuur van de Stichting De Zijper Molens prijst zich gelukkig van de volgende instanties, firma's en personen toezeggingen voor financiële steun te hebben verworven:

 
 Stichting
 dr. Hendrik Muller's
 Vaderlandsch Fonds

 

Vrijdag 13 oktober 2017, Feestelijke afronding restauraties P en OT

De Molen OT wordt op vrijdag 13 oktober om 12.00 officieel heropend door gedeputeerde Cultuur van de Provincie Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek.
De restauratie van molens P en OT is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de provincie Noord-Holland.
Het was nog enige tijd spannend of op deze datum molen OT wel zou kunnen draaien, want op 14 en 15 juni 2017 was bij het "doorhalen" van de roeden ernstige roestvorming geconstateerd. Er zaten zelfs gaten in een van de roeden. Draaien was niet langer verantwoord. Het bestuur, molenmakers Poland uit Oterleek en roedenfabrikant Blom uit Opmeer hebben alles in het werk gesteld om in een recordtijd van 3 maanden en 1 week nieuwe roeden in de OT te kunnen steken. Dit geschiedde op 22 sept. 2017.

Mei 2017, molen OT gereed

Het werk spitste zich toe op twee zaken: 1.het verhelpen van lekkage van de z.g.n. wielbak. Dit is een diepe houten, met lood beklede bak in de molen, waarin het onderwiel draait (ook wel bakwiel, droge wiel of waterwiel genoemd). 2. Ingrijpende vernieuwing van schoeiingen en sluiswerken rond de molen.

   
Links: Molenmakers Dave (links) en Rob Poland (rechts) demonteren en verwijderen daarna het onderwiel. Dit was noodzakelijk om in de wielbak te kunnen komen.
Midden: De lekkage werd veroorzaakt door een scheur in de loden bekleding. Het lood bevindt zich tussen twee lagen hout (horizontale en verticale beplanking). In de wielbak is een kunststof folie aangebracht die lekkage moet verhinderen. Een houten frame op de bodem voorkomt het omhoogkomen van het folie.
Rechts: Een kijkje in de herstelde wielbak.

   
Links: Een van de schuiven van het in- en uitmaalcircuit die zijn vernieuwd, plus de bijbehorende beschoeiingen.
Midden: Nog veel meer schoeiingwerk rond de molen is vernieuwd. Deels hangt dit samen met het vernieuwen van een duiker (onderleider) van het hoogheemraadschap onder de Egalementsloot door. Deze duiker verbindt de afdelingen O en T. Nu kan de molen weer met recht de naam O-T dragen omdat hij beide afdelingen kan bemalen.
Rechts: Vernieuwde schoeiingen en een vernieuwd bruggetje bij de plee.

Maart 2017, molen P gereed

De restauratie van molen P door de Fa. J.Th. Poland uit Oterleek is voltooid. De molen heeft een nieuw wiekenkruis met nieuwe roeden, en de windassen van de verschillende schuiven die bij het in- en uitmaalsysteem behoren, zijn vernieuwd, met bijkomende werkzaamheden aan dit circuit.
We mogen trots zijn op dit resultaat. Gelukkig is indertijd niet voor deelbare roeden gekozen, maar voor traditionele gelaste roeden uit één stuk. Anders had de molen drie maanden later alweer verplicht stilgestaan...

Febr. 2017, het werk aan en bij molen P vordert

Links een foto van het ophekken van de nieuwe wieken (13 febr. 2017), rechts een foto van de werkzaamheden aan het in- en uitmaalcircuit (afdammen van de waterlopen en vernieuwen van het sluiswerk 20 febr. 2017).

  

Jan. 2017, vervangen van het wiekenkruis van molen P

Eind januari 2017 kon molenmakersbedrijf J.Th. Poland uit Oterleek beginnen met het vervangen van het wiekenkruis van de P.
De stalen roeden waren toen al gereed, vervaardigd door de firma Straathof in Hillegom. Deze roeden zijn uit één stuk (dus niet gedeeld zoals in 2013 bij molen F), en thermisch verzinkt, zodat ze een lang leven voor de boeg hebben.

 
Links: de nieuwe roeden in de werkplaats van de molenmaker. Rechts: het slopen van het hekwerk op 24 jan. 2017


De aanvoer van de roeden naar de moeilijk bereikbare molen P. Via een lange omweg over bouwland, op
een platte wagen voortgetrokken door een mini-kraantje én een "bobcat".

Het strijken van de binnenroede op 26-1-2017

De molen is niet bereikbaar voor een telekraan. Het strijken en steken van de roeden gebeurt daarom op 'ambachtelijke' wijze.
Weliswaar niet met een kaapstander of een handlier, maar met een elektrisch aangedreven motorlier.

21 dec. 2016, toekenning restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland

Tijdens een bijeenkomst in Huis Barnaart in Haarlem, werd door de provincie bekend gemaakt welke rijksmonumenten kunnen rekenen op een subsidie. Daaronder bevinden onze molen OT en P.
Onze bestuursleden Piet Marees, Ed Neef en Eric Zwijnenberg die bij de uitreiking aanwezig waren, waren zeer verheugd. Het betekent dat de restauraties in 2017 van start kunnen gaan.

 
De uitreiking gebeurde door de gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek
De toezegging voor de OT werd in ontvangst genomen door voorzitter Piet Marees (foto links) en die voor de P door ons bestuurslid technische zaken Ed Neef (foto rechts)

7 oktober 2016, uitreiking cheque

Tijdens het BankGiro Loterij Molenfeest in De Stoomhal te Wormer, werd aan onze stichting een cheque ter waarde van € 25.000,- uitgereikt, als bijdrage in de kosten van de restauratie van molen OT. Uiteraard is de stichting daarvoor bijzonder erkentelijk.


In het midden directeur Leo Endedijk van de vereniging De Hollandsche Molen. Daarachter v.l.n.r. onze bestuursleden Bert Janssen, Ed Neef, voorzitter Piet Marees en Cees Mens.

Sept.-okt. 2016, nieuwe keuken voor molen OT

Los van de restauratie van de OT staat het vervangen van het keukeninterieur van deze bewoonde molen.
Meer hierover leest u  HIER  op een speciale pagina.

Januari 2016, kosten van de restauraties bekend

In het najaar van 2015 heeft Van Reeuwijk Bouwmeester de restauratiebestekken voor de beide molens opgesteld. Na aanbesteding in januari 2016 heeft de fa. J.Th. Poland uit Oterleek de meest gunstige inschrijving gedaan. Uitvoering van de restauraties zal in 2017 plaatsvinden, uiteraard na het verkrijgen van voldoende financiële middelen.
De kosten (inclusief BTW) worden geraamd op:
Molen P:   €   88.250,-
Molen OT: € 173.250,-

15 oktober 2015, uitreiking cheque

Tijdens het BankGiro Loterij Molenfeest in het Tolhuis in Amsterdam-Noord, werd aan onze stichting een cheque ter waarde van € 2100,- uitgereikt, als bijdrage in de kosten van het bouwhistorisch onderzoek bij de molens P en OT.


V.l.n.r. Voorzitter Piet Marees van stichting De Zijper Molens, directeur Leo Endedijk van de vereniging De Hollandsche Molen, en de bestuursleden Eric Zwijnenberg en Ed Neef van de molenstichting.