Fietsroute langs de Zijper Molens (totale lengte ca. 30 km)                        Kaart (interactief)

                                                                                                                                                      

U vindt hieronder geen uitgebreide beschrijving van de route, wel een adressenlijst van de molens zodat u simpel met behulp van een routeplanner uw route kunt uitstippelen. Wel even een ‘Via’ invullen als u op de fiets van de P naar de PV (of andersom) wilt. Oudesluis invullen is voldoende.

 

De kans is groot dat uw routeplanner niet van het bestaan weet van het (fiets)pad aan de oostzijde van het Noordhollands Kanaal tussen Burgervlotbrug en Zijpersluis, langs de windturbines (met 2 bladen) die daar staan.

Vanaf de F gaat u aan het einde van de Grote Sloot rechtsaf en volgt het Noordhollands Kanaal tot u rechtsaf moet.

Vanaf de molen Noorder M (NM) de Ruigeweg uitrijden (er staat een bord ‘doodlopende weg’ met daaronder de tekst ‘fietspad Zijpersluis’) tot u bij het Noordhollands Kanaal bent en dan linksaf.

Aan het einde van de Ruigeweg ziet u aan de overkant van het water een molen staan, de LQ, ook een poldermolen. Deze staat wel in de Zijpe maar is niet in eigendom van de Stichting ‘De Zijper Molens’. De eigenaar is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Wilt u de molen van dichtbij bekijken dan moet u in Burgervlotbrug het Noordhollands Kanaal (westzijde) naar het zuiden volgen.

 

Geen routeplanner?

Geen nood, een fietskaart is ook voldoende. Voor degenen die de Zijpe kennen zal het routekaartje meer dan voldoende zijn.

 

Enkele molens liggen niet direct aan de weg maar liggen ca. een halve kilometer het land in en zijn niet altijd goed zichtbaar vanaf de weg. Aan het begin van het pad staat een informatiebord..  

                                                                      

                                                                                                                                                               

De Ooster N (ON) is vanaf het begin van het pad aan de Ruigeweg niet te zien, wel vanaf de andere kant van het Noordhollands Kanaal. Als u de Parallelweg (westzijde van het Noordhollands Kanaal) tussen de Stolpen en Sint Maartensvlotbrug volgt dan is de molen wel vanaf de weg te zien.

 

Molen P is wel vanaf de weg (Korte Ruigeweg) te zien maar om deze te bereiken moet u het pad nemen dat er iets ten noordoosten van ligt, aan het eind hiervan nog een stukje evenwijdig aan de egalement en dan bent u op de plaats van bestemming, ook zie routekaartje.

 

De molens P en PV zijn onderling te voet te bereiken via een stukje land en een bruggetje (ca. 500 m). Vanaf de P is het direct duidelijk welke kant u op moet, vanaf de PV is het wat ingewikkelder. Als u bij de molen aan de Egalementsloot staat ziet u rechts een bruggetje. Om daar te komen moet u terug richting het pad waar u vandaan gekomen bent en dan om het woonhuis lopen en even verderop (zuidwestelijke richting) ziet u een klaphek. Als u die gepasseerd hebt spreekt de rest voor zich.

Deze wandelroute is met een gele stippellijn op het kaartje aangegeven.

 

De Grote Sloot, met daaraan de molens D, Noorder G (NG), Zuider G (ZG) en F bestaat uit twee parallel lopende wegen (de oost- en de westzijde) van Oudesluis tot Zijpersluis met daar tussenin de Groote Sloot. Molen D staat aan de oostzijde en de overige drie aan de westzijde.

 

Molens bezoeken

Als er een (vrijwillig) molenaar aanwezig is dan hangt de vlag (niet te verwarren met de banner van het HHNK, deze staat bij het gemaaltje) uit en in negen van de tien gevallen draait de molen ook. U bent dan van harte welkom om de molen te bezoeken. De molens D en OT worden bewoond door de vrijwillige molenaars, zij kunnen u alles vertellen over ‘hun’ molen en doen dat ook graag maar de kans op een rondleiding door de molen is klein, zij zijn ook op hun privacy gesteld.

 

Klikt u op de naam van de molen (op het kaartje) dan krijgt u informatie te zien over de molen. Ook is deze terug te vinden op de informatieborden bij de molen of aan het begin van het pad dat naar de molen leidt.

 

Tips, opmerkingen en goede raad kunt u sturen naar zijpermolens@gmail.com

Veel fietsplezier!

                                                                                                                                                                        

Adreslijst molens:

 

Molen P: Korte Ruigeweg 47, 1757 GN Oudesluis

 

Molen PV: Korte Belkmerweg 36, 1756 CC ’t Zand

 

Molen OT: Korte Belkmerweg 10,1756 CB ’t Zand

 

Molen Ooster N: Ruigeweg 101A, 1751 HH Schagerbrug

 

Molen Noorder M: Parallelweg 11, 1753 EE Sint Maartensvlotbrug

 

Molen F: Grote Sloot 33, 1754 JA Burgerbrug

 

Molen Zuider G: Grote Sloot 103, 1754 JC Burgerbrug

 

Molen Noorder G: Grote Sloot 153, 1752 JK Sint Maartensbrug

 

Molen D: Grote Sloot 414, 1751 LM Schagerbrug