molen Noorder M

 

Deze oude schepradmolen (1657?) bemaalt de 263 ha grote polderafdeling op het Noord Hollands Kanaal. Vlucht bedraagt 22,80 meter. Deze binnenkruier is nooit bewoond geweest; oostelijk van de molen stond tot in de zeventiger jaren van de 20e eeuw een fraaie eeuwenoude molenaarswoning.
De molen bleef in bedrijf tot de komst van het vijzelgemaal in 1953 waarna van onderhoud geen sprake meer was. De totaal vervallen en scheefstaande molen werd in 1967 door de Stichting De Zijper Molens aangekocht en in 1968 draaivaardig gerestaureerd. In 1980 is het ontbrekende binnenwerk opnieuw aangebracht zodat er weer sprake is van een werkende in- en uitmalende molen. Rond 2000 is een zeer ernstige aantasting van het achtkant door houtvretende insecten geconstateerd. In 2014/'15 heeft een ingrijpende restauratie plaatsgevonden, waarbij ondermeer drie achtkantstijlen werden vernieuwd. Een uitgebreid verslag over deze restauratie vindt u bij "Dossier Noorder M".

De molenaars zijn Joost Bol en Piet Scheerman.

De Noorder M zoals hij erbij stond in de 60'er jaren. In deze staat werd
de molen door de stichting aangekocht

12 juni 2015. De Noorder M na de grote restauratie van het achtkant

 

Drie periodes van de elektrische bemaling:

De NM in nov. 2003, met het oude, te hoge gemaal. De wieken konden er niet langs!

De molen in 2011, met het kleinere gemaal uit 2004. Ook dit gebouwtje is inmiddels verwijderd.

De situatie in maart 2015. In verband met een samenvoeging van bemalingsgebieden (NM en R) is op enige afstand van de molen in 2012/'13 een groot nieuw gemaal gebouwd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de waterloopkundige situatie rond de molen, met het unieke in- en uitmaalsysteem hersteld, waarbij o.a. nieuwe schoeiingen en schuiven werden aangebracht.


 

Op de achtergrond het nieuwe grote gemaal. Op de voorgrond een deel van het in- en uitmaalcircuit van de molen met vernieuwde schuif.

Nieuwe schoeiingen en een nieuwe brug naar de molen. Ook hier een houten schuif van het in- en uitmaalcircuit.

 

Mei 2013. Het in- en uitmaalcircuit met waterlopen, schuiven en haspels om ze te bedienen, is weer compleet.Molenaars Piet Scheerman en Joost Bol