molen Zuider G

Oude watermolen, romp vermoedelijk uit 1597. Uitmaler met een vlucht van 24 meter. Bemaalde lange tijd als enige molen de afdeling G, 392 ha, en werkte met een scheprad. Kap en bovenwiel vernieuwd omstreeks 1764, verbouwd tot vijzelmolen in 1877. In bedrijf gebleven tot 1957, het jaar waarin een dieselmotor werd bijgeplaatst. De molen raakte in verval en werd in 1967 overgedragen aan de stichting De Zijper Molens die de molen liet opknappen. Sinds 1971 is de molen weer regelmatig in bedrijf t.b.v. poldercombinatie Zuider G en Zuider M, gezamenlijk 331 ha. Was lange tijd seinmolen voor het Schermerboezemgebied, de gehele seininstallatie is nog compleet op de molen aanwezig en wordt bij gelegenheid nog wel gebruikt. Klik hier voor meer informatie.

 
Molen ZG malend op het oosten, nov. 2014

  
Dec. 2012                                                                                      Apr. 2014

 


Molenaars Cees Schagen en Willem Blom
 


Molen Zuider G tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Aan de horizon rechts is de LQ zichtbaar.