Archief

Hier komen alle foto's en teksten die niet meer actueel zijn, dit om te voorkomen dat het laden van de afzonderlijke webpagina van elke molen erg lang duurt.

Samenstelling vorige besturen:

De samenstelling van het bestuur is vanaf jan. 2017 als volgt:
Voorzitter: P.J. (Piet) Marees, Grote Sloot 455, 1757 LP Oudesluis, tel. 0224-571274, pjmarees@hetnet.nl

Secretaris: Mw. M. (Marijke) de Leeuw, Pater de Witstraat 33, 1756 AL  't Zand, tel. 0224-591568, zijpermolens@gmail.com 
Penningmeester: L.G.J. (Bert) Janssen, Grote Sloot  290 A, 1751 LJ Schagerbrug, tel. 0224-573195, lgj.janssen@quicknet.nl

Overige leden: 
E. (Eric) Zwijnenberg (wnd. voorzitter), Nic. Beetskade 40, 1817 EB  Alkmaar, ericzwijnenberg@hotmail.com
E. (Ed) Neef (techn. zaken), Schagerweg 92, 1751 CH Schagerbrug, e.neef@quicknet.nl
Mw. V. (Vera) van Vuuren, Zeeweg 2, 1753 BB  Sint Maartensvlotbrug
C.M.M. (Cees) Mens (vrijwillig molenaar), Albrecht van Beierenstraat 58, 1718 XX  Hoogwoud
H.J. (Rik) de Jong, Watermolen 2, 1742 KB Schagen

Daarvoor was de samenstelling als volgt:
Voorzitter: P.J. Marees

Secretaris: Mw. M. de Leeuw
Penningmeester: L.G.J. Janssen

Overige leden: 
E. Zwijnenberg (wnd. voorzitter)
E. Neef (techn. zaken)
K. Zaal Sr. (vrijwillig molenaar)
N.C. van Diepen
H. Vrieling
Mw. V. van Vuuren

 
In mei 2014 toen bovenstaande foto werd gemaakt, maakten Klaas Zaal sr (overleden 15-8-2016), Harm Vrieling Klaas van Diepen (beiden afgetreden in dec. 2016) nog deel uit van het bestuur.

Overige onderwerpen:

Hoogwater in de Zijper Polders
Molen F
Molen ZG
Molen NG
Molen NM
Molen ON
Molen OT
Molen D
Molen P
Molen PV

 

HOOGWATER in Zijper polders

25 november 2005
In 24 uur is er rond Alkmaar 45 mm water gevallen. Deze hoeveelheid water kunnen de elektrische gemalen niet wegpompen en stromen de polders langzamerhand vol. Dus dit is de kans voor de molens om te bewijzen wat ze kunnen!! Jammergenoeg werd de wind minder en minder terwijl het polderpeil bleef stijgen, erg frustrerend!
Wachten op meer wind..............werd in dit weekend niet beloond.

Kroosbrug nog net boven water De onderbemaling kan de grote hoeveelheid water niet aan.
Winterpeil 25 nov 2005 Normaal winterpeil nov 2004

 

molen F

  Molen F met ondergaande zon op 24 december 2002.

Molen F staande in een winters landschap (30-01-2002)


Drone-foto dec. 2013


molen NG

December 2003


het waterwiel heeft zijn definitieve plek gekregen


 Gerben Vaags bezig met monteren van de schepradbladen (foto A. Nibbelink)


(foto A. Nibbelink)

November 2003


De rondsels zijn binnen


Nieuwe roed is inmiddels gestoken


Typeplaatje roeden, foto A. Nibbelink


Het waterwiel in de werkplaats van J. Poland, Broek op Langedijk


Spil en wateras


De nieuwe krimpmuur is voltooid
 

Eind augustus 2003


Ontdaan van het hekwerk wacht de NG op nieuwe roeden. (foto: A. Nibbelink)


Een nieuwe achterwaterloop is inmiddels ook verrezen. (foto: A. Nibbelink)

Opening

Woensdag 24 maart jl., een gedenkwaardige dag. Molen Noorder G met zijn vier nieuwe witte zeilen ervoor, een schrale wind uit het noordoosten en zon. Vanaf 14.30 uur komen de gasten per auto of fiets bij de molen aan om dit heuglijke moment mee te maken; de officiŽle ingebruikneming van deze fraaie Zijper molen. Lang heeft de NG een kwijnend bestaan geleden, zeker na 1958 toen het hart uit de molen werd weggesloopt en een dieselmotor met vijzel op de plaats van het vroegere scheprad werd geplaatst. Er is zelfs nog gedacht om een metalen behuizing rondom deze installatie te plaatsen en de molen geheel te slopen, dat was in deze jaren allemaal nog mogelijk. Gelukkig is dit allemaal niet gebeurd en overleefde de molen deze gevaarlijke jaren. Nadat later de diesel werd vervangen door een elektromotor kon de molen overgedragen worden aan de Stichting De Zijper Molens die in 1972 met een uitwendige restauratie van start ging. Nieuwe stalen roeden werden gestoken, nieuwe rietbedekking, windpeluw enz. De molen kon weer enigszins draaien, echter niet op alle hoeken i.v.m. diverse obstakels van het motorgemaal. Toen echter het Waterschap besloot drie nieuwe gemalen te bouwen ten behoeve van de afdelingen F, Zuider- en Noorder G en zodoende drie molens te verlaten, kwam de weg vrij om molen NG weer in zijn oorspronkelijke staat in te richten. Het zou een duur project worden waar binnen het bestuur het nodige over gesproken is. Een geweldige steun in de rug was het forse legaat van mevrouw G. Beers- Visser uit Schagen. Dankzij dit geldbedrag en bijdragen van het VSB fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Waterschap Hollands Kroon, gemeente Zijpe,  provincie Noord Holland en de Rijksdienst voor Monumentenzorg kon opdracht gegeven worden aan firma J. Poland, Broek op Langedijk de molen inwendig weer compleet te maken.

In samenwerking met molenmakerij Vaags, Aalten keerden spil, schijflopen, waterwiel en stalen scheprad weer in de molen terug. Ook de waterlopen met de bijbehorende schuiven voor het in- en uitmalen zijn in ere hersteld. Een schilderbeurt maakte de restauratie compleet. Oud molenaar D. Rentenaar merkte op dat de molen nog nooit zo goed is geweest, het was in die vijftiger jaren natuurlijk min of meer ďpappen en nat houdenĒ met de molens.

Voorzitter J.E.de Boer staat de pers te woord

 


Gerenoveerde schuif

 

Om 15.45 uur lichtte D. Rentenaar tezamen met de dijkgraaf mevrouw J. M. de Vries de vang en kwam het raderwerk in beweging.

Het polderwater stroomde dankzij het scheprad met forse kracht onder de molen door, wat sinds 1958 niet is voorgekomen.

Op een plaquette, op de molenweeg aangebracht, zijn de geldgevers genoemd. Hierna volgde nog een gezellig samenzijn met toespraken van o.a. voorzitter J.E. de Boer, mevr. De Vries en de heer G. Keunen waarbij de molenbiotoop in zín algemeenheid nog aandacht kreeg.


 

molen ZG

 


Molen ZG (febr 2005)

 

Molen ZG voorzien van 3 velden nieuw riet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

molen NM


Molenaar Hans Veenstra bij een van de schuiven van het inmaalcircuit.

 

molen ON

Nieuwe roed 2008
In 2007 werd duidelijk dat een van de beide roeden van de molen Ooster-N zodanig slecht was dat draaien niet langer verantwoord was. Toenmalig molenaar Ronald Scheltens moest noodgedwongen de molen stilzetten. Er werd bij de rijksdienst voor de monumentenzorg (tegenwoordig RCE geheten) een verzoek ingediend om de beschikbare subsidie voor deze molen anders aan te wenden, namelijk voor aanschaf van een nieuwe roede. Toen de toestemming binnen was kon molenmakersbedrijf Gebr. Poland uit Oterleek het bedrijf Straathof opdracht geven voor het vervaardigen van een nieuwe roede.
Op 29 april 2008 arriveerde de roede aan de Ruigeweg. Het was nog een hele klus hem bij de molen te krijgen:

 

Een kraan van Winder Limmen wist; over een boerenerf en via een modderig pad, ook de molen te bereiken:

 

Deze kraan verwijderde eerst de oude roede, die nog slechter bleek te zijn dan werd gedacht:

 

Daarna werd de nieuwe roede gestoken:

 

Op 5 en 6 mei werd de nieuwe roede opgehekt:

 

 

molen OT

Nieuw hekwerk molen OT

Afgelopen maanden is er door de molenmakers gewerkt aan het wiekenkruis van molen OT. Allereerst zijn de roeden losgemaakt en doorgehaald om het onbereikbare middengedeelte schoon te maken en te teren. Verder is al het houtwerk zoals heklatten en borden vernieuwd. Hierbij is de zeeg van het hekwerk wat dieper geplaatst en staan de windborden ook wat scheppender. Deze veranderingen moeten er voor zorgen dat de molen stabieler loopt en minder de neiging heeft tot hollen en stilstaan.
(foto's R. Brommer)

 

 Optrekken van de buitenroede.

 

 De grotere kolven voor de verbeterde bordstand.

 

 Wiekenkruis klaar. Het resultaat

Nieuwe schuur bij molen OT

Vorig jaar zijn op het molenterrein van de OT de oude, vervallen gebouwtjes en schuurtjes opgeruimd om plaats te maken voor een nieuw onderkomen, werkplaats, bergruimte en wasgelegenheid voor de fam. Brommer. Met hulp van firma Sneekes te Oudesluis, is al het oude bouwmateriaal afgevoerd en is er tijdelijk voor berging gezorgd in de vorm van een stalen container. De nieuwe schuur is in een traditionele stijl opgebouwd door de firma Anbo, Alkmaar en vormt met de molen, de inlaten en de windwerken een fraai complex. 

molen D

Nieuwe bewoners molen D
Toen de familie Otter te kennen gaf het molenaarschap op de molen D in Schagerbrug te willen beŽndigen is een keuze gemaakt uit een aantal sollicitanten die zich vrijwillig hadden aangemeld. Na enkele gesprekken met kandidaten is de keuze gevallen op het echtpaar Jan en Magda van Wier uit Grootebroek. In de weekenden logeren zij in hun caravan bij de molen. Zodra hun woning verkocht is nemen zij hun intrek in deze bewoonde molen aan de Groote Sloot.
In 1987 is Jan van Wier actief geworden in de molenwereld en in 1988 gestart met de opleiding als vrijwillige molenaar en in 1992 het diploma behaald.
Vanaf 1992 was hij betrokken bij de restauratie van de Ceres te Bovenkarspel en gaf daar leiding aan een groep vrijwilligers. Door de verhuizing naar Schagerbrug komt hier een einde aan. Zijn hoofdberoep is timmerman, als Z.Z.P er doet hij veel renovatie en restauratiewerk.
Hun wens om ooit nog eens in een molen te wonen gaat binnenkort in vervulling.
 

Huldiging C. Otter

Zaterdag 20 maart j.l. mocht molenaar Cees Otter, molenaar van molen D te Schagerbrug uit handen van Leo Endedijk en J.de Zeeuw het Certificaat van Verdienste van de Vereniging de Hollandse Molen in ontvangst nemen. Cees bewoont sinds 1979 samen met zijn vrouw Mary de molen D, die in dat jaar door hen gekocht werd. De molen was reeds in particuliere handen, van groot onderhoud was al lang geen sprake meer en het geheel bood, met het achterliggende kunstmatige bos een armzalige aanblik. De voorwaterloop was al vele jaren eerder dichtgegooid en weinigen geloofden nog dat dit ooit nog eens een werkende molen zou worden. In meerdere fasen heeft de familie Otter de molen via draaivaardig (1987) tot een werkende molen teruggebracht (1989) waarbij zelfs het scheprad is verdiept om voldoende tasting te kunnen houden. Wat dit laatste in een moleninterieur met zich meebrengt laat zich raden. Deze werken, met daarbij het heropenen van de voorwaterloop richting Grote Sloot konden toen nog net gefinancierd worden uit de z.g.n. BWO- regeling, waarbij waterstaats- werken financiŽle ondersteuning kunnen verkrijgen wanneer zij in oorlogstijd van grote betekenis kunnen zijn. De heer G.Keunen van de Rijksdienst voor Monumentenzorg zag de potentiŽle mogelijkheden voor molen D, juist omdat ook polder E in noodgevallen van de diensten van deze molen gebruik zou kunnen maken. Door deze grote verbouwing waren de Otters lange tijd niet in staat in de molen te wonen en zochten zij hun heil in een nabij gelegen boerderij, later de stacaravan en vervolgens de nieuwe schuur. Met veel geduld en liefde hebben zij hun molen tot een maalvaardig monument omgebouwd en ook de omgeving door het kappen van het bos sterk verbeterd. En om het voortbestaan van hun molen veilig te stellen heeft de familie Otter de D in 1999 aan de Stichting De Zijper Molens verkocht.

Genoeg redenen om Cees namens de moederverening te bedanken in de vorm van dit certificaat.


1987, roeden steken in de D

 

molen P

molen PV