F-site

Wat nu, een F-site in de molenwereld? En nog wel in het vredige Zijperland.

Schrik niet, dit is geen pagina voor vechtersbazen of agressieve molenfanaten, samenhokkend in één en hetzelfde vak. Nee, het is een aparte plek met wat extra informatie over poldermolen F, Burgerbrug, waar wij, Klaas Zaal jr. en sr. al zoveel jaren vertoeven. Om precies te zijn sinds 1970 wordt de molen door de fam. Zaal beheerd en in werking gesteld en veel hebben wij met deze molen meegemaakt. Aanvankelijk was de molen nauwelijks draaivaardig te noemen, veel technische problemen moesten nog opgelost worden al zag de buitenkant er prima uit. Molenzeilen ontbraken en de vijzel draaide electrisch. Dit ten behoeve van polderafdeling F, een 133 ha. grote onderafdeling van de Zijperpolder. Ook het interieur was erg verwaarloosd en incompleet en slechts via één buitendeur te bereiken. Er is door de Zijpermolenstichting, Waterschap Hollands Kroon en door onszelf veel aan de molen hersteld waarbij als hoogtepunt het aansluiten van de vijzel genoemd moet worden in 1987. Sinds dat jaar kan de molen weer  water opmalen, al liep de overbrenging wat anders dan we in de molenwereld gewend zijn, n.l. via twee zware kettingen en een hulpas. Het jaar 2002 vormt het tweede hoogtepunt omdat het waterschap de electrische aandrijving laat verwijderen, inclusief  de kettingen en de vijzel rechtstreeks aansluit op de molenspil. En op dit moment, februari 2003, wordt deze ruimte, door ons nog steeds het gemaal genoemd, weer teruggebracht tot een fraaie molenhos. Dit allemaal willen wij laten zien via de F-site.
 


Historie

Technische gegevens

Rondje F

Foto's