Derde Zijper molendag, 20 okt. 2019
Alle poldermolens van de Zijpe zullen draaien en zijn, voor zover mogelijk, van binnen te bekijken.
Het betreft alle negen poldermolens van de Stichting Zijper Molens en de molen LQ van het waterschap.
De molens zullen van 11.00 tot 17.00 uur geopend zijn.
De aftrap wordt gegeven om 11.00 uur bij molen Zuider G, Grote Sloot 103 in Burgerbrug.
Daar zal ook nog een toelichting worden gegeven op de geschiedenis van de Zijper Molens aan de hand van historische foto’s en wordt een workshop gehouden voor kinderen. Ook zal dan een selectie van de ingezonden foto’s worden tentoongesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera van Vuuren, bestuurslid Stichting Zijper Molens:
veravanvuuren@hotmail.com
Tel. 06 2224909
Fotowedstrijd

De stichting organiseert dit jaar een fotowedstrijd over de Zijper Molens onder het motto "De Zijper Molens Anno 2019”.
Al eeuwen worden de poldermolens vereeuwigd. Van de schilderijen uit de Gouden Eeuw tot aan de selfies van de laatste jaren. Het bestuur van de Zijper Molens wil de poldermolen "Anno Nu" laten zien. Iedereen, jong en oud, kan eraan meedoen.

Dit kan je winnen
Doe mee en maak kans dat je een dag kan mee lopen met de vrijwillige molenaar en jouw foto wordt tentoongesteld op de Zijper Molendag en in het Zijper museum.
Alles kan, zolang de foto te maken heeft met het thema: De poldermolen in de Zijpe anno 2019.

De spelregels

•        Iedereen kan meedoen. De actie loopt tot 1 oktober 2019

•        Je mag maximaal 1 foto per persoon insturen (vrij van rechten).

•        De jury bestaat uit Klaas Zaal jr (molenaar van de Molen F te Burgerbrug), Bert Janssen (oud-bestuurslid en hoffotograaf van de Zijper Molens) en Vera van Vuuren (bestuurslid)

•        De uitslag wordt zondag 20 oktober om 14.00 uur bekend gemaakt.

•        Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De foto kan digitaal worden ingestuurd voor 1 oktober 2019 naar zijpermolens@gmail.com.

 

Nieuwe folders
De folder van de stichting De Zijper Molens is in sept. 2019 vernieuwd! En er is nu ook een Duitstalige versie (met dank aan Harald Vogelsang).
   
Exemplaren kunt u verkrijgen bij de molens of aanvragen per e-mail bij zijpermolens@gmail.com
 
Ansichtkaarten
Tijdens de tweede Zijper Molendag in okt. 2018 werden de ansichtkaarten gepresenteerd die de stichting van hun negen molens heeft laten maken.
De fraaie kaarten zijn verkrijgbaar op de betreffende molens.
De tweede Zijper Molendag: zondag 21 oktober 2018

Ook de tweede Zijper Molendag geslaagd. De aftrap was ditmaal bij Molen F aan de Grote Sloot te Burgerbrug, waar molenaar Klaas Zaal iedereen welkom heette. De Molens F en D werden speciaal in het zonnetje gezet, omdat deze molens in 2018 nieuwe ondeelbare roedes hebben gekregen. Het programma voor deze dag omvatte:

- opening door hoogheemraad Rob Veenman samen met voorzitter Piet Marees
- lezing over de functie van de Zijpermolens in kader van waterbeheer door door Rob Veenman, Hoogheemraad en eerste loco-Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Noorderkwartier
- schilderworkshop De Zijper Molens door Martin de Rooij, beeldend kunstenaar en oud-leraar Tekenen uit Enkhuizen
- toelichting op de plaatsing van de ondeelbare roedes door molenaar Klaas Zaal
- workshop "Molen maken" voor kinderen onder begeleiding van Jacyntha Roos, onderwijzers van St. Jozefschool uit ‘t Zand
- afsluiting met Molenliederen door het Zijper Koor The Wildrijk Choir begeleid door Leo van der Leden

Hier enkele foto's van Ramon Kroes over de activiteiten bij molen F:

 

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In augustus 2018 heeft het bestuur een reglement Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Met de molenaars is dit besproken, en zij hebben ingestemd met de vermelding van hun naam- en adresgegevens op deze website.
Het complete reglement kunt u HIER lezen en downloaden.
19 jan. 2018. Uitreiking subsidie voor molen O-T

Op 19 jan. 2018 werd in Haarlem in het provinciehuis de selectie bekend gemaakt van monumenten die een restauratiesubsidie krijgen. Onze bestuursleden Kees Mens, Ed Neef en Eric Zwijnenberg waren hierbij aanwezig.
Door gedeputeerde Cultuur, de heer Jack van der Hoek en Ernst van der Kleij, beleidsadviseur monumenten, werden de beschikkingen aan de monumenteigenaren overhandigd. Er is € 5 miljoen voor 53 rijksmonumenten ter beschikking gesteld. Hieronder bevinden zich acht molens. Onze molen O-T kreeg een subsidie toegekend van
€ 22.740,- voor de nieuwe roeden.


De gedeputeerde Jack van der Hoek overhandigt de beschikking aan vice-voorzitter Eric Zwijnenberg
8 nov. 2017. De deelbare roeden van molens F en D zijn vervangen

De stichting De Zijper Molens (N-H) verving vandaag als eerste in Nederland haar deelbare roeden.
Van de 47 molens in Nederland waar de aangebrachte deelbare roeden op kosten van het rijk zullen worden vervangen, was de stichting Zijper Molens de eerste eigenaar die kans zag nieuwe verzinkte en via een natlak procedé zwart gecoate roeden uit één stuk, aan te brengen.
De roeden zijn vervaardigd bij de Fa. Blom in Opmeer en gestoken door de Fa. J.Th. Poland uit Oterleek. Er was veel belangstelling, ook van de pers (Schager Courant en De Telegraaf).

  
Links: De roeden zijn aangekomen bij molen F aan de Grote Sloot. Twee voor de F, de derde gaat een paar uur later naar de D.
Rechts: Het steken van de nieuwe buitenroede.
  
Links: Conceptartkel van redacteur Ed Dekker zoals dat de volgende dag in de Schager Courant (Noordhollands Dagblad) zal verschijnen.
Rechts: Het steken van de nieuwe roede bij molen D aan de Grote Sloot.

Zowel bij molen F als bij molen D wordt een van de uitgenomen deelbare roeden op het erf bewaard als relikwie van een poging om stalen molenroeden een langere levensduur te geven: twee halve roeden die eerst thermisch verzinkt worden, en daarna aan elkaar worden gebout. Het ontwerp hield echter onvoldoende rekening met de wijze waarop de roeden in de askop zijn ingeklemd: met houten wiggen. En inmiddels heeft de praktijk aangetoond dat roeden die te lang zijn voor een verzinkbad ook zonder bezwaar met de zogenaamde dubbeldip-methode thermisch kunnen worden verzinkt. Eerst de ene helft en daarna de andere helft. Bij de roeden die nu in F en D werden gestoken heeft dat verzinken zo plaatsgevonden.

Eerste Zijper Molendag: zondag 15 oktober 2017

Op initiatief van vrijwillige molenaar Ron Brommer van de Molen O-T werd dit jaar voor het eerst een Zijper Molendag georganiseerd.
Begunstigd door prachtig weer; zon en wind, hielden alle negen molens van de Stichting Zijper Molens open dag van ca. 11 tot 17 uur. Ook molen LQ van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deed mee, en wij zagen ook molen De Hoop in 't Zand en de Groeter- en Hargermolen malen.
De aftrap van de Zijper Molendag werd om 11.00 uur door wethouder Beemsterboer van de gemeente Schagen verricht. Hij lichtte onder begeleiding van molenaar Ron Brommer de vang, nadat eerst voorzitter Piet Marees een korte toelichting had gegeven op de afgelopen restauraties en het idee van een Zijper Molendag. De wethouder sprak zijn waardering uit voor het werk dat de stichting doet, en had begrip voor de financiële problemen die het beheer van negen molens als cultureel erfgoed met zich meebrengt.
Regionale molendagen voorzien in een behoefte. Het biedt molenaars uit andere delen van het land de mogelijkheid onze molens ook eens te bezoeken. Immers, op de Nationale Molendagen en Open Monumentendagen zijn de molenaars allemaal aan hun eigen molen gekluisterd, en kunnen dan geen andere molens bezoeken.
Bestuurslid Vera van Vuuren had gezorgd voor een gevarieerd programma tijdens de rest van de dag, met streekeigen producten, vergeten groenten, een lezing over de Zijper molens in het kader van duurzaamheid, en een toelichting op de restauraties van molens P en O-T. Voor kinderen was er gelegenheid iets over molens te leren en een molentje te bouwen. Tenslotte was er een ptreden van de Westfriesche Dansgroep.

Voor dit alles was veel belangstelling, maar ook bij alle andere molens van de stichting kwamen vele bezoekers. We troffen molenaars en molenliefhebbers uit diverse delen van het land. Zelfs bij afgelegen molens als de P en de O-N kwamen veel bezoekers. De molenaars daar zeiden dat ze nu op één dag meer bezoekers mochten verwelkomen dan in de vijf of tien jaar daarvoor! Op verschillende molens was koffie, thee of limonade beschikbaar.

 
Opening eerste Zijper Molendag bij molen O-T. Linker foto (Ramon Kroes): V.l.n.r. Ed Neef, bestuurlid technische zaken stichting Zijper Molens, molenaar Ron Brommer en voorzitter Piet Marees.
Rechter foto: Wethouder Jelle Beemsterboer met zijn zoontje staat klaar om de openingshandeling te verrichten. Twee mio's (Molenaars-In-Opleiding) uit Vaassen (Gld), Jurre Riphagen en Ramon Kroes, luisteren toe.

 
Wethouder Beemsterboer licht de vang onder het wakend oog van de molenaar. Een West-Friese dansgroep vrolijkte 's middags het gebeuren op.

 
Links (foto Ramon Kroes): Molen P-V was door molenaar Fred Bakker versierd met vlaggetjes. Rechts: Bezoek bij molen N-M (foto Abel van Loenen).

13 okt. 2017. Afsluiting restauratie molens P en O-T

Molen O-T werd op vrijdag 13 oktober om 12.00 uur officieel heropend door de gedeputeerde cultuur van de Provincie Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek. Dit feestelijke gebeuren vormde de afsluiting van de restauraties van molen P en O-T. Voor meer bijzonderheden over deze restauraties zie "Dossier P en OT".
Voorzitter Piet Marees van de stichting De Zijper Molens heette iedereen welkom, en gaf een korte toelichting op de nu afgeronde restauraties van molens P en O-T. Hij bedankte iedereen en alle instanties die aan de restauraties hebben bijgedragen, waarbij ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier genoemd mocht worden omdat zij met een nieuwe duiker de afdelingen O en T weer met elkaar hebben verbonden (met alle bijkomende werkzaamheden aan waterlopen), zodat de molen weer een rol kan spelen in de waterbeheersing van beide polders.
Gedeputeerde Van der Hoek sprak zijn bewondering uit voor het werk van de stichting en de vrijwillige molenaars. Bouwmeester Gijs van Reeuwijk die ondermeer bouwhistorisch onderzoek deed en de bestekken schreef, gaf een toelichting op geschiedenis van de bedijking van de Zijpe en de rol die de molens daarbij, waarbij met name de historie van molen O-T werd belicht. Voorzitter Nico Salm van de vereniging De Hollandsche Molen sprak eveneens waarderende woorden, en overhandigde twee barometers voor molen P en O-T die door de molenaars Cees Mens en Ron Brommer in ontvangst werd genomen. 

 
Linker foto: V.l.n.r. wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen, gedeputeerde Jack van der Hoek, voorzitter Piet Marees en, met accordeon, secretaris Marijke de Leeuw
Rechter foto: molenaar Ron Brommer bekijkt de barometer die door Nico Salm, voorzitter van de vereniging De Hollandsche Molen is geschonken

 
Linker foto: Bouwmeester Van Reeuwijk aan het woord. Rechts van hem molenmaker Rob Poland en HHNK-medewerker Coen Rood.
Rechter foto: De gedeputeerde Van der Hoek licht, op aanwijzingen van molenaar Brommer, de vang van molen O-T

Hierna volgde een gezellig samenzijn met muzikale begeleiding en een eenvoudige lunch voor de genodigden, waaronder ook de molenmakers en diverse molenaars van de stichting.
 

12 okt. 2017. De deelbare roeden gestreken bij de F (2 stuks) en de D (1 stuks)

Vooruitlopend op het steken van nieuwe roeden eind oktober of begin november, zijn op één dag de beide deelbare roeden van molen F en de deelbare roede van molen D door Poland Oterleek gestreken. Een kraan van Winder zorgde voor het hijswerk. De roede van de D was uit 2010, die van de F zijn gestoken in 2013. Betrekkelijk nieuw dus, maar zoals eerder gemeld in deze nieuwsrubriek bleek het concept van de deelbare roeden niet betrouwbaar. Het rijk draagt de kosten van het vervangen.
De bedoeling is om de nieuwe roeden bij beide molens ook weer op één dag te steken. Het ziet er naar uit dat de stichting De Zijper Molens de eerste moleneigenaar in Nederland is die de deelbare roeden vervangt. Na het bekend worden dat het rijk de kosten van vervanging betaalt, is met grote voortvarendheid gewerkt aan bestekken en offertes voor nieuwe roeden. Deze worden gemaakt bij het bedrijf Blom in Opmeer.

 
Links: het strijken van de beide roeden bij molen F, rechts bij molen D

22 sept. 2017. Nieuwe roede gestoken bij de O-T

Drie maanden en één week na het constateren van de slechte toestand van de roeden van molen OT, kon molenmakersbedrijf Poland uit Oterleek al nieuwe roeden steken!
De roeden zijn vervaardigd door de Fa. Blom uit Opmeer. Eerder vervaardigden zij roeden voor twee molens in Slochteren (Gr.). De roeden zijn thermisch verzinkt, dus moeten heel lang mee kunnen gaan. De oude roeden waren van Derckx (Limburg) en dateerden uit 1976.

Een en ander betekent dat de molen op 13 oktober (feestelijke afsluiting restauratie P en OT) en 15 oktober (Zijper Molendag) weer kan draaien.
Blom gaat ook de vervangende roeden leveren voor de deelbare roeden van de F en de D.

14/15 juni 2017. Roeden molen O-T te slecht om nog te draaien

Bij onderhoudswerkzaamheden (het z.g.n. doorhalen van de roeden) bij molen O-T is gebleken dat de roeden uit 1976 in de askop dermate zijn doorgeroest dat het niet langer verantwoord is ermee te draaien. Drie molens van onze stichting staan dus nu stil vanwege roedeproblemen! Een zeer teleurstellend feit. Maar het bestuur van de stichting doet er alles aan om de periode van stilstand van de O-T zo kort mogelijk te houden. Een offerte voor nieuwe roeden is onmiddellijk aangevraagd, en bij de provincie Noord-Holland is een subsidieaanvraag ingediend.

Juni 2017. Oplossing voor probleem deelbare roeden

Tijdens een tweede bijeenkomst voor moleneigenaren bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op 2 juni 2017 werd bekend gemaakt dat de overheid volledig zal opdraaien voor het vervangen of herstellen van de deelbare roeden. Moleneigenaren kunnen kiezen voor geheel nieuwe roeden uit één stuk volgens de oude richtlijnen van 1985, of voor een reparatie waarbij het middendeel met de flesverbindingen wordt vervangen door een vaste koker. Onze stichting heeft besloten tot het laten vervaardigen van geheel nieuwe roeden. De Nederlandse molenmakers en roedenmakers staan voor een grote opgave om de bijna honderd roeden waar het om gaat te vervangen. De gehele operatie gaat naar alle waarschijnlijkheid wel twee jaar in beslag nemen. Omdat onze stichting er grote waarde aan hecht dat molens F en D weer zo snel mogelijk kunnen draaien, is grote voortvarendheid betracht bij het opstellen van bestekken, het vragen van offertes en het indienen van een en ander bij de RCE om zo spoedig mogelijk tot ondertekening van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst met het rijk te komen. Begin juli kon ons bestuur de opdrachten voor vervaardigen en steken van nieuwe roeden verstrekken.

April 2017. Molens F en D stilgezet vanwege problemen met gedeelde roeden

In maart 2017 werd duidelijk dat een nieuwe fabricagetechniek van gelaste stalen molenroeden volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot ernstige problemen kan leiden. Het gaat om zogenaamde deelbare (of gedeelde) roeden die uit twee stukken bestaan die in de askop aan elkaar zijn gebout. In 2014/2015 trad bij twee molens boutbreuk op. Op een voorlichtingsbijeenkomst voor moleneigenaren bij de RCE op 7 april 2017, waarbij ook de Zijper Molens was vertegenwoordigd, werd het probleem uitgebreid toegelicht, en geadviseerd de bijna 50 molens waar het om gaat stil te zetten. Bij onze stichting zijn dat de molens F (met twee deelbare roeden) en D (met 1 deelbare roede). Gebleken is dat bij de sterkteberekeningen voor het ontwerp in 2011 verkeerde aannames zijn gedaan, waardoor de flensverbindingen met bouten niet bestand zijn tegen de krachten die in werkelijkheid optreden.


22 jan. 2017. Oud-voorzitter Jan de Boer overleden

Op zondagavond 22 jan. 2017 overleed onverwachts onze oud-voorzitter J.E. de Boer. Hij was van 1991 t/m 2006 bestuurslid van De Zijper Molens, vanaf 1999 bekleedde hij de functie van voorzitter. Onder zijn leiding beleefde de stichting vele hoogtepunten, waaronder de aankoop van molen D, de restauratie en het weer maalvaardig maken van de Noorder-G, het 40-jarig jubileum van de stichting en de verschijning van het boekje "Fier in de wind".
Jan zat lange tijd in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Zijpe, en was schouwmeester voor het waterschap Aangedijkte Landen en Wieringen. De vele contacten die hij daarmee opdeed kwamen hem goed van pas bij het werk voor de Zijper Molens. Hij was een man van praktische oplossingen en ook iemand die de mensen op de werkvloer niet vergat. Jan was een aimabel man, die zich met veel energie inzette voor onze molens, en veel respect had voor het werk van onze molenaars.
Op zaterdag 29 jan. namen een paar honderd belangstellenden, waaronder diverse bestuursleden en molenaars van onze stichting, afscheid van Jan de Boer tijdens een herdenkingsplechtigheid in dorpshuis De Uijtkijk in Sint Maartensbrug. De molens van onze stichting stonden deze week in de rouwstand.

    

21 dec. 2016, Restauratiesubsidies voor onze molens OT en P.

Tijdens een bijeenkomst in Huis Barnaart in Haarlem, werd door de provincie bekend gemaakt welke rijksmonumenten kunnen rekenen op een subsidie.
Er waren ruim 70 aanvragen ingediend, en er was voldoende geld om 46 daarvan te honoreren. Daaronder bevinden zich 7 molens, en daar waren onze OT en P dus bij.
Onze bestuursleden Piet Marees, Ed Neef en Eric Zwijnenberg die bij de uitreiking aanwezig waren, waren zeer verheugd. Uit het feit dat de stichting een uitnodiging had ontvangen voor deze bijeenkomst konden wij al wel opmaken dat molen OT (waarvoor een subsidiepercentage van 28% was aangevraagd) in de prijzen viel, maar of molen P (38%) er ook bijzat bleef tot het allerlaatste moment zeer spannend. Uiteindelijk bleek de P op de een na laatste plaats op de lijst te staan. Dit betekent dat de werkzaamheden in 2017 kunnen worden uitgevoerd. Voor de OT betreft dat ondermeer het verhelpen van lekkage van de wielbak (waartoe het gehele onderwiel moet worden gedemonteerd), en bij molen P een nieuw wiekenkruis.

 
De uitreiking gebeurde door de gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek
Een korte toelichting op alle 46 gehonoreerde aanvragen werd gegeven door de heer Ernst van der Kleij, beleidsadviseur monumenten.

 

sept.-okt. 2016. Nieuwe keuken voor molen OT

Twee van onze negen molens zijn bewoond; molen D en molen OT. In de laatste was de keuken hard toe aan een renovatie. Dit werk is uitgevoerd door Stefan Witteman, in samenwerking met molenaar en bewoner Ron Brommer. Hier een schets zoals Witteman zich de nieuwe keuken voorstelde:

Een verslag van de keukenrenovatie met foto's van hoe het was en hoe het geworden is vindt u  HIER.


15 augustus 2016, Klaas Zaal senior overleden

Molen F in rouwstand. 15 aug. 2016

Zijper molens in de rouw

Op maandag 15 aug. 2016 is molenaar Klaas Zaal senior van molen F op 66-jarige leeftijd overleden.

Klaas was reeds enige tijd ziek, maar toch nog volop bij zijn molen en bij de Zijpe betrokken.

Hij was een van de grondleggers van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Al in 1966 dacht hij, met enkele vrienden, na over de toekomst van de molens, de teloorgang van het ambacht, en het organiseren van een opleiding tot molenaar. In 1970 kwam hij als eerste vrijwillige molenaar bij onze stichting op de toen net gerestaureerde molen F.

Het bestuur is Klaas buitengewoon erkentelijk voor alles wat hij in die 46 jaar voor molen F, maar ook in algemene zin voor de stichting heeft gedaan. Bijna 35 jaar maakte hij deel uit van het bestuur.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat zijn zoon Klaas junior het molenaarschap op de F voortzet.

mei 2016, Bliksemafleidercontroles door Gilde van Vrijwillige Molenaars

Al een jaar of veertig biedt het Gilde van Vrijwillige Molenaars de service om de afleiderinstallatie van molens waarop de leden werkzaam zijn, te controleren. Dit gebeurt door een deskundige die volledig op de hoogte is van alle richtlijnen, en in het bijzonder de punten kent die bij molens speciale aandacht behoeven. Deze controles geven een soort second opinion, en komen niet in de plaats van de inspecties van de reguliere daartoe bevoegde bedrijven.
In mei 2016 heeft Gilde-controleur Johan Krone (links op de foto) onze negen molens, over drie dagen verdeeld, geïnspecteerd. De resultaten waren onthutsend. Slechts bij één van de negen molens was de installatie geheel in orde. Bij acht dus niet, en dat ondanks de jaarlijkse reguliere inspecties. De meest voorkomende tekortkomingen betroffen de doorverbindingen tussen de roeden en de askop, en de flexibele leidingen waarmee de roeden aan de afleiderinstallatie worden verbonden. Het is duidelijk dat deze punten onze bijzondere aandacht hebben en dat wij ons beraden over de wijze van uitvoering van de periodieke inspecties.

2 mei 2016, Brandweeroefening bij molen Ooster-N

Op maandagavond 2 mei heeft de brandweer van post Schagerbrug bij de molen ON een brandweeroefening gehouden. Na de melding 20.00 van de oefenleiding die al bij de molen aanwezig was, rukte de brandweer van de post Schagerbrug zonder sirene en blauwe lichten uit. Na ruim een kwartier werd de eerste auto gevolgd door de tweede. In totaal liepen er 12 brandweerlieden op en rond het molenerf. Een rookmachine zorgde voor de nodige rook. Er was een klein brandje (met veel rook) ontstaan in het molenaarsverblijf. Op de kapzolder lag er in een hoekje een gewonde. Deze moest eerst gevonden worden door de met perslucht uitgeruste brandweermannen. De gewonde moest met behulp van een brandweerslang omzichtig via de steile trap naar beneden worden geholpen.
De brandweer was erg blij dat wij op zo’n korte termijn, er werd pas maandagmiddag contact hiervoor gemaakt, de molen als oefenobject ter beschikking stelden
Met de groepscommandant is inmiddels de afspraak gemaakt dat er meerdere oefeningen en ook verkenningen bij de molens gaan plaats vinden. Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan de bewoonde molens D en OT.

 

 

1 mei 2016, Bloeiend Zijpe. Molen Noorder-M als stempelpost

Bloeiend Zijpe organiseert al enige jaren op één dag wandeltochten van 7½, 15, 20 en 30 kilometer door de bloeiende bollenvelden. Net als vorig jaar was ook nu weer onze molen N-M opgenomen in de route als stempelpost. De stempelpost werd bemand door enkele bestuursleden. De molenaar Joost Bol en molenaar-in-opleiding (mio) Jan Bos lieten de molen draaien. Het was ondanks de zwakke wind zelfs mogelijk om water te malen. Het geheel werd nog extra opgefleurd door vier accordeon spelende dames met bekende Nederlandse nummers. De molen werd door zeker méér dan 1500 wandelaars bezocht. Er waren er veel die een bezoekje aan het binnenste van de molen met de nodige uitleg van de molenaar graag meenamen in hun wandeltocht. Ook waren er veel mensen die vanwege het prachtige weer naast de molen een rustpauze in het gras namen. Al met al een zeer geslaagde dag.


Een gezellige drukte op het molenerf tijdens de wandeltochten Bloeiend Zijpe

 
Links: de stempelpost had het druk. Rechts: de muzikale omlijsting

Maart 2016, vernieuwen waterstaatkundige werken bij de OT

Al vele jaren was de verbindingsduiker tussen de polders O en T in vervallen staat en niet meer functioneel.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft besloten de oorspronkelijke situatie te herstellen, waardoor de molen ook weer de polder O kan bemalen.
De stichting heeft deze kans meteen aangegrepen om andere werken aan schoeiingen en waterloopmuren uit te voeren.


Vanaf pontons is de Ooster Egalementsloot afgedamd, zodat de oude duiker opgegraven kon worden.

    
Restanten van de oude houten verbindingsduiker worden opgegraven.

  
Schoeiingwerk en sluiswerk rond de nieuwe duiker.

 
Oude en nieuwe schoeiingen van het in- en uitmaalcircuit.

 
Links: het oude metselwerk van de voorwaterloop onder de waterlijn. Rechts: waterloopmuur met oude houten peilschaal.


Het herstelde metselwerk in gele steentjes.

Maart 2016, nieuw riet op kap Zuider-G

In de maand maart 2016 heeft Kooijman van rietdekkersbedrijf 't Eiland uit Schagerbrug de kap van de ZG opnieuw gedekt, nadat molenmaker Poland uit Broek op Langedijk de rinkellatten voor een deel had vernieuwd.

  

  

20 januari 2016, Afscheid van Klaas Zaal senior als bestuurslid van de stichting

In 1980 besloot het toenmalige bestuur van de stichting De Zijper Molens om in haar bestuur ook een molenaar op te nemen. Dat werd Klaas Zaal, die toen al een aantal jaren actief was op molen F.
In april 1981 was hij voor het eerst op een bestuursvergadering aanwezig. Nu, bijna 35 jaar later, vond Klaas de tijd gekomen om afscheid te nemen van het bestuur. Als molenaar blijft hij nog wel actief, zij het dat hij op zijn verzoek binnenkort tweede molenaar wordt, en zijn zoon Klaas Zaal junior die vorig jaar slaagde voor het examen vrijwillig molenaar, aangesteld wordt als eerste molenaar.
Het bestuur is Klaas senior heel veel dank verschuldigd voor zijn inbreng in het bestuur in die afgelopen 35 jaar. Hij was het die met name waakte over het cultuur-historische aspect van de molens, over de authenticiteit en het streekeigen karakter van de molens. Zaken als kleurstelling, het terugbrengen naar oorspronkelijke breedtes van voorzomen, windborden en hekwerk en dergelijke was bij hem in goede handen. Ook voor molentechnische zaken was hij de vraagbaak en de deskundige in het bestuur.
We laten twee foto's zien uit de beginjaren van Klaas' molenaarschap:

 
Links: ca. 1971 (dia Eric Zwijnenberg), rechts: 1982 (dia A.J. de Koning)

Na afloop van zijn laatste bestuursvergadering op 20 jan. 2016 vond nog een gezellig samenzijn plaats, waarbij Klaas een fraaie luchtfoto van zijn molen F, afgedrukt op metaal, kreeg overhandigd:

  

21 juni 2015, Stichting Zijper Molens aanwezig op Wind en Water festival Petten


Met een leuke stand was de stichting vertegenwoordigd op het Wind en Water festival in Petten.
V.l.n.r.: Molenaar Cees Schagen, secretaris Marijke de Leeuw, molenaar/bestuurslid Klaas Zaal senior en penningmeester Bert Janssen.

Juni 2015, restauratie Noorder M voltooid, feestelijke opening op 12 juni 2015

 
De molen Noorder M staat er na een ingrijpende restauratie waarbij o.a. drie achtkantstijlen werden vervangen weer prachtig bij.
Rechts: wethouder Sigge van der Veek (wit overhemd) van de gemeente Schagen licht met hulp van molenaar Piet Scheerman (geel shirt) de vang.

  Het scheprad geeft weer water
 

Maart - juli 2015, herstelwerkzaamheden aan molen F

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de stalen vijzel vernieuwen, en er wordt onderhoudswerk uitgevoerd aan de waterlopen.

         
Links: de oude stalen vijzel die door roestvorming aan vervanging toe is.
Midden: De krammen in het ondertafelement waaraan de stormtouwen van de wiek worden vastgezet, bleken door roestvorming uiterst dun geworden.
Rechts: Hout ligt klaar voor kroosbrug, beunen en waterloopdek.

 
6 mei 2015. Links: De oude vijzel wordt verwijderd. Rechts: Vervanging is geen overbodige luxe.

    
Links: firma Van Zutphen uit Warmenhuizen is druk aan het werk op het erf van molen F.
Rechts: Prachtig nieuw metselwerk, afgewerkt met fraaie sluitstenen en een mooie nieuwe kroosbrug.

8 april 2015, afscheid molenaar Hans Veenstra

Op 8 april 2015 werd bij molen De Hoop in Wieringerwaard afscheid genomen van molenaar Hans Veenstra van de Noorder M.
Hans gaat verhuizen naar Vlieland, waar hij vandaan komt. Hans was jarenlang een gewaardeerd molenaar op de NM, en leidde daar ook veel
vrijwillige molenaars op. In januari 2010 maakte Hans in de NM een grote val, waardoor hij ernstig letsel opliep. Toch bleef hij de molen trouw.

  
Links: Voorzitter Piet Marees spreekt Hans Veenstra toe en bedankt hem voor zijn grote inzet.
Rechts: Als afscheid ontvangt Hans een luchtfoto van de NM, afgedrukt op aluminium.
Hans wordt opgevolgd door vrijwillig molenaar Joost Bol.

Januari 2015, restauratie Noorder M nadert voltooiing

   De molenmakers leggen de laatste hand aan de ingrijpende restauratie.
De rietdekkers zijn nu bezig met het vernieuwen van de laatste vier velden nieuw riet.

September 2014, twee nieuwe molenaars aangesteld
Het bestuur heeft twee "plaatsvervangend molenaars" aangesteld. Zij hebben geen vaste molen, maar kunnen inspringen bij andere molens als daar behoefte aan is.
Het zijn de heren Joost Bol en Fred Bakker.

 
                 Joost Bol                                                        Fred Bakker

Mei 2014, Restauratie molen Noorder M gestart

22 mei 2014

Lees het Dossier NM voor meer informatie en diverse foto's.

Molen F gezien vanuit een droneRond kerst 2013 zijn er van Molen F filmopnames gemaakt met een drone. Een drone is een helikopter van ongeveer 80 cm x 80 cm die bestuurbaar is d.m.v. remote control.
Onder de drone hangt een Go-Pro camera die schitterende beelden maakt. Klik op onderstaande link en geniet van deze prachtopnames van een malende binnenkruier!!

http://vimeo.com/82672238

(Met dank aan Saskia Scholte)

18 dec. 2013 Toekenning subsidie voor Noorder M door de provincie Noord-Holland
Op 18 december 2013 heeft Gedeputeerde Elvira Sweet van de Provincie Noord-Holland in het Haarlemse Teylers Museum een subsidiebeschikking uitgereikt voor de instandhouding van 39 monumenten, waaronder een subsidiebeschikking voor de restauratie van onze poldermolen Noorder M. De subsidie is verleend op grond van de Uitvoeringsregeling Restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2013.
Voor de financiering van de restauratie zal de Provincie € 71.732,- bijdragen. Dit komt overeen met het bedrag dat is aangevraagd door onze Stichting. Een mooi resultaat!

De subsidiebeschikking werd in ontvangst genomen door voorzitter Piet Marees, in het bijzijn van bestuurslid Klaas van Diepen en onze adviseur Melanie Balledux. Na de uitreiking volgde een feestelijke borrel met alle vertegenwoordigers van de gehonoreerde projecten.

 

Foto: Gedeputeerde Elvira Sweet en 39 eigenaren/vertegenwoordigers van rijksmonumenten die in het Teylers Museum een subsidie kregen uitgereikt (foto provincie NH)

 

Voor meer informatie zie onze speciale webpagina Dossier Noorder M.

Overlijden Cees Otter, 1 oktober 2013
Vandaag ontvingen wij bericht van het overlijden van Cees Otter.
De heer Otter en zijn vrouw kochten op 25 mei 1979 de toen in zeer slechte staat verkerende molen D in de Zijpe.
Door hun inspanningen werd de molen gerestaureerd, en geheel maalvaardig gemaakt.
Op 21 juli 1999 verkocht het echtpaar de molen aan de Stichting De Zijper Molens, maar bleef er wel wonen, en Cees bleef de molen als vrijwillig molenaar bemalen.
In april 2005 verlieten zij vanwege de gevorderde leeftijd de molen, en gingen wonen in Schagen. De molen kreeg nieuwe bewoners / vrijwillig molenaar, Jan van Wier en zijn vrouw.
Het echtpaar Otter is van grote betekenis voor het behoud van molen D geweest. Een van de weinige gevallen waarin particulier bezit van een voormalige poldermolen heeft geleid tot een grote restauratie tot maalvaardige molen, met een verdieping van het scheprad als aanpassing aan het verlaagde polderpeil.
Cees was niet alleen technisch, maar ook historisch zeer geïnteresseerd, en heeft veel bijgedragen aan de vastlegging van de geschiedenis van de Zijpe en van de molens.
In maart 2005 ontving Cees het Certificaat van Verdienste van de vereniging De Hollandsche Molen.
Vanwege het overlijden is de molen D direct in de rouwstand gezet. De andere Zijper molens zullen volgen.

Juli 2013, nieuw gevlucht voor molen F
Na 46 jaar werd het tijd om de roeden van de F te vervangen. Het waren roeden van de firma Burger uit Heerhugowaard. Roestvorming had zijn tol geëist, en de stichting had al een aantal jaren geleden nieuwe roeden in het meerjarenprogramma opgenomen. Op 18 juli 2013 was het zover, nadat in de dagen ervoor door de firma J.Th. Poland uit Oterleek al het hout van de wieken was verwijderd.
De nieuwe roeden komen van de firma Vaags uit Aalten, en zijn z.g.n. deelbare roeden. Iedere roed bestaat uit twee helften die aan elkaar gebout zijn.
Het steken van de roeden verliep vlot, en in de weken erna zijn ze opgehekt. Molenaar Klaas Zaal senior is bar tevreden met het nieuwe gevlucht. Breedte van voorzomen en windborden is tevens teruggebracht (d.w.z. groter gemaakt) naar de toestand van vóór 1967.


   Aanvoer van de nieuwe roeden                Het steken van de nieuwe buitenroe            Ophekken door Rob en Dave Poland

Het resultaat mag er zijn:

  sept. 2013

11 okt. 2012. Eerste subsidies voor de restauratie van de Noorder M zijn binnen

Hoera de eerste subsidies voor de restauratie van de Noorder M zijn binnen: Gravin van Bylandt Stichting € 4500,-, Bankgiroloterij € 25.000,-
Voor meer informatie zie onze speciale webpagina Dossier Noorder M.

22 juni 2012. Startbijeenkomst werving fondsen voor restauratie molen Noorder M
In het kader van de aanstaande restauratie van molen Noorder M en de werving van subsidies en sponsoring, is er op 22 juni 2012 een startbijeenkomst gehouden bij de molen. Hierbij waren de volgende partijen vertegenwoordigd:
Provincie Noord-Holland, gemeente Zijpe, Stichting De Jonge Arnoldus, Vereniging De Hollandsche Molen, de vrijwillige molenaars, het bestuur van De Zijper Molens, Van Reeuwijk Bouwmeester en Melanie Balledux monumenten & vastgoed advies.

In een ontspannen sfeer is men geïnformeerd over restauratie van de molen, de molen is door eenieder interieur en exterieur bekeken en er is overleg geweest over de financiering van de restauratie. Alle partijen zijn overtuigd van het belang van een snelle restauratie van de molen.

In het najaar van 2012 zal mogelijk nogmaals een bijeenkomst volgen met deze en andere partijen (zoals het Hoogheemraadschap) waarvan de vertegenwoordigers op 22 juni wegens vakantie helaas niet aanwezig konden zijn.

Tenslotte zal er in september/oktober een bouwbord bij molen Noorder M worden geplaatst, waarop de restauratie wordt aangekondigd en de subsidiegevers en sponsoren worden vermeld.

Voor verdere activiteiten: zie het Jaarverslag 2011 en de Projectomschrijving (pag. 20 t/m 22).

 

Stichting De Zijper Molens bestaat 50 jaar!

Op 12 oktober 2011 is het precies vijftig jaar geleden dat de Stichting De Zijper Molens werd opgericht. Op deze datum kwamen de heren N.J.Groot, directeur gemeentewerken Zijpe, huisarts W.van Slooten en notaris Th.de Loos bij elkaar om de stichtingsakte te tekenen. Zij maakten zich grote zorgen over de onderhoudstoestand van de verschillende poldermolens binnen de gemeente. Weliswaar waren er nog enkele poldermolens in bedrijf voor het Waterschap Zijpe-en Hazepolder maar het einde kwam in zicht.

Het stopzetten van de molens was zelfs al in de twintiger jaren in gang gezet maar door de autonomie van de deelpolders is het hier nooit mogelijk geweest in één bestuursbesluit het hele complex stil te zetten. Zo kon het gebeuren dat voor de ene molen een sloopvergunning werd aangevraagd terwijl verderop een molen weer een grote onderhoudsbeurt kreeg. In ieder geval ging het stopzetten van molens gewoon door waarbij vervolgens geen onderhoud meer gepleegd werd.

Zo zagen de Zijper molens er in de zestiger jaren erbarmelijk slecht uit waarbij de Noorder M wel de kroon spande (zie foto).
Toen burgemeester G.J. Glijnis aantrad als nieuwe voorzitter werd een telefonische actie ondernomen om “contribuanten voor het leven” te verwerven tegen een éénmalige betaling van f 250,00  een heel bedrag in die tijd. Vijftig personen en instellingen reageerden positief en zodoende kon de eerste aankoop, molen Noorder M, en restauratie aanvangen (1967). In 1969 werd de draaivaardige molen door ing. F. Stokhuijzen , toenmalig voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen in werking gesteld. Later volgde de overdracht van bijna alle andere molens.
Twee Zijper molens bleven nog buiten bereik van de Stichting doordat zij in particuliere handen terecht kwamen (de D en de ON), en molen LQ bleef bij het Waterschap.
De verwaarloosde molen OT dreigde tussentijds nog door brand in april 1973, tijdens een zware storm verloren te gaan.

Ondanks de vaak moeilijke financiële situatie heeft de Stichting tenslotte kans gezien al haar molens niet alleen uitwendig op te knappen maar ook weer van een binnenwerk te voorzien zodat zij weer kunnen watermalen, en als het nodig is in kunnen springen bij de bemaling, wat in een nabij verleden ook diverse keren gebeurd is. Hierbij spelen de vrijwillige molenaars natuurlijk een essentiële rol.

Om dit allemaal van nabij te kunnen zien, zijn de molens F, ZG, NG, NM en PV zaterdagochtend 15 oktober 2011 voor genodigden en publiek van 10.00 tot 13.00 uur geopend en zullen zo veel mogelijk draaien.

Zie de molenkaart op deze website voor de locatie van deze molens.