Iets over het seinwezen

 

In Noord-Holland boven het IJ was er sinds 1795 een heel systeem om een maalverbod aan te kondigen. Zo gauw het boezemwater, waarop de polders uitmaalden, te hoog dreigde te komen zette US het systeem in werking. Het eerste sein werd te Spijkerboor, bij Purmerend, gegeven en overgenomen door de molenaars van de diverse seinmolens. Overdag met een blauwe vlag en 's nachts met licht. Vroeger met drie kaarsen in een lantaren en later met een elektrische lamp bovenop de staande wiek. Binnen enkele kwartieren was het bericht verspreid.
Per 1 januari 1981 kwam aan dit systeem een eind. Toen namelijk werden de grote gemalen in Zaandam en Den Helder in werking gesteld. Die hadden voldoende capaciteit om het boezemwater uit te slaan op zee.
Het gebruik van het seinsysteem is op 28 april 2001 in herinnering gebracht bij de molen Zuider G. De elektrische seininstallatie is op deze molen geheel hersteld en op gezette tijden wordt het systeem gedemonstreerd. In het Zijper Museum te Schagerbrug is nog een seinlantaarn (met kaarsen) te bewonderen.
 

Schermerboezem boven peil, molen ZG december 1967

 

              

december 2006, met vlag en lamp