De Stichting De Zijper Molens  

Omstreeks 1960 waren de molens, eigendom van het waterschap De Zijpe en Hazepolder, buiten gebruik geraakt, elektrische gemaaltjes namen hun rol over. En daar stonden ze in weer en wind te verpieteren.

Molenliefhebbers in de Zijpe en omgeving trokken zich hun lot aan. Ze werden actief in een speciale stichting en/of als vrijwillig molenaar. Met vereende krachten en veel inzet slaagden zij er in de Zijper molens te behouden. Met financiële bijdragen van donateurs, sponsors en de diverse overheden.

De in 1597 definitief bedijkte Zijpe en Hazepolder is relatief ondiep. Zeker de westelijke helft van deze bedijking lag niet of nauwelijks onder NAP. Daarom kwam vervijzeling hier weinig voor en zijn de stoomgemalen aan de Zijpe voorbijgegaan. Vanaf het begin is de bedijking onderverdeeld in twintig afdelingen , kleinere polders met een eigen waterhuishouding. De afdelingen kregen geen naam, maar werden aangeduid met een hoofdletter A t/m I, K t/m T en V. Nog in 1864 kende de Zijpe 21 zelfstandige bemalingen met elk een eigen schepradmolen aangeduid met de hoofdletter(s) van de betreffende afdeling : de A, B, C, D, E, F, Zuider-G, Noorder G*, H*, I*, K*, L, Zuider-M*, Noorder-M*, Ooster-N*, N-S*, O-T*, P*, P-V*, Q* en R*. De met een * aangeduide molens konden ook inmalen. Ze stonden in de wat hogere delen van de Zijpe, waar in droge warme zomers geregeld gebrek aan water ontstond.

De molens bemaalden samen 5100 ha; daarnaast was een 1140 ha groot onbemalen gebied.

      


Wat doet de Stichting nu?

 

Het IBAN-bankrekeningnummer van de stichting is:  NL62 RABO 0357 4064 00

Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is vanaf jan. 2019 als volgt:
Voorzitter: P.J. (Piet) Marees, Grote Sloot 455, 1757 LP Oudesluis, tel. 0224-571274, pjmarees@hetnet.nl

Secretaris: Mw. M. (Marijke) de Leeuw, Pater de Witstraat 33, 1756 AL  't Zand, tel. 0224-591568, zijpermolens@gmail.com
Penningmeester: J.J. (Koos) Koet, Kleverlaan 16, 2023 JG  Haarlem, tel. 023-5251290, koos.koet1954@gmail.com

Overige leden:
E. (Eric) Zwijnenberg (wnd. voorzitter), Nic. Beetskade 40, 1817 EB  Alkmaar, ericzwijnenberg@hotmail.com
E. (Ed) Neef (techn. zaken), Schagerweg 92, 1751 CH Schagerbrug, e.neef@quicknet.nl
Mw. V. (Vera) van Vuuren, Zeeweg 2, 1753 BB  Sint Maartensvlotbrug,
veravanvuuren@hotmail.com
C.M.M. (Cees) Mens (vrijwillig molenaar), Albrecht van Beierenstraat 58, 1718 XX  Hoogwoud, marga.mens@outlook.com
D.F. (Daan) Meijer, Mercurius 35, 1785 AH  Den Helder
H.J. (Rik) de Jong, Watermolen 2, 1742 KB Schagen

De molenaars (foto's treft u aan op de pagina's van de betreffende molens)

Molen P:        C.M.M.(Cees) Mens, Albrecht van Beierenstraat 58, 1718 XK  Hoogwoud en Th. (Theo) de Haas, Dorpsstraat 31, 1734 JJ  Oude Niedorp en H. (Hans) Polak, Zwanenlaan 51, 1761 ZT  Anna Paulowna
Molen P-V:     F.C. (Fred) Bakker, Groteweg 25, 1756 CK  't Zand
Molen O-T:    R.C.R. (Ron) Brommer, Korte Belkmerweg 10, 1756 CB  't Zand
Molen D:        J. (Jan) van Wier, Grote Sloot 414, 1751 LM  Schagerbrug
Molen O-N:    H. (Hessel) Bakker, Sint Maartensweg 60, 1752 AB  Sint Maartensbrug en P. (Piet) Scheerman, Bakkerspleintje 75, 1901 EZ  Castricum
Molen N-G:    P.S. (Piet) Mosch, Grote Sloot 155, 1752 KJ  Sint Maartensbrug
Molen Z-G:    W. (Willem) Blom, Heereweg 321, 1873 GC  Groet en C. (Cees) Schagen, Correljéstraat 1, 1759 VM  Callantsoog
Molen F:        K. (Klaas) Zaal junior, Van der Lijnstraat 30, 1817 EJ  Alkmaar
Molen N-M:   J. (Joost) Bol, Braken 11, 1713 GC  Obdam en J.M. (Jan) Bos, Bosstraat 3, 1713 JH  Obdam
Plaatsvervangend molenaars algemeen:
J.A. (Johan) Jonker, Kanaaldijk 111, 1831 GC  Koedijk
 

Instructiemolens
De molens P en NM zijn instructiemolens voor de opleiding van vrijwillige molenaars.
C.M.M. (Cees) Mens is instructeur, en J. (Joost) Bol is stagemolenaar.

Molenaar van Molen L-Q van het Hoogheemraadschap: Joh. Rentenaar, Parallelweg 4, 1754 EC  Burgervlotbrug